System eOP

– przeznaczony jest do elektronicznej komunikacji Pracodawca-Pracownik.
Potrzeba łatwej i bezpiecznej wymiany dokumentów wynika z konieczności obniżenia kosztów obsługi pracowników poprzez eliminację obiegu dokumentów papierowych. W organizacjach, gdzie liczba pracowników jest znaczna, a kontakt bezpośredni bywa utrudniony, dystrybucja różnego rodzaju dokumentów staje się pewnym wyzwaniem.

Korzyści z wdrożenia:

 • Eliminuje problemy związane z tradycyjną dystrybucją papierowych dokumentów dla pracowników
 • Umożliwia dystrybucję elektroniczną, przez co uniknąć można uciążliwego adresowania i obsługi zwrotów
 • Zapewnia automatyzację pracy, dzięki integracji z systemami HR (ERP)
 • Umożliwia bieżące raportowanie zdarzeń związanych z dystrybucją dokumentów
 • Zmniejsza pracochłonność obsługi procesów
 • Zapewnia bezpieczeństwo, poprzez szyfrowanie komunikacji, szyfrowanie dokumentów
 • Gwarantuje zgodność polityki bezpieczeństwa z zasadami firmy
 • Zapewnia poufność danych, poprzez użycie kodów jednorazowych wysyłanych poprzez SMS lub e-mail.

Korzyści dla pracownika:

 • Poprawa jakości komunikacji, dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich dokumentów wraz z powiadomieniami SMS/ e-mail
 • Łatwy dostęp do wszystkich dokumentów bez konieczności odbioru przesyłek na poczcie lub w dziale kadr
 • Poprawa bezpieczeństwa poufnych danych pracownika, co ogranicza wgląd osób trzecich
 • Świadomość funkcjonowania w nowoczesnej organizacji, która wykorzystuje elektroniczne kanały wymiany informacji.
System eOP